Cech Producentów Żywności w Katowicach

pl. Wolności 12, 40-078 Katowice
tel.: 32 781 07 31, 32 259 62 61, fax: 32 781 07 31

06-04-2018

„Skuteczność i bezpieczeństwo sprzedaży mięsa i produktów mięsnych”

 

 

STOWARZYSZENIE RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY RP

 

 zaprasza na warsztaty szkoleniowe pt.

„Skuteczność i bezpieczeństwo sprzedaży mięsa i produktów mięsnych”

 

 

Tematyka szkolenia:

1.     Czynniki wpływające na jakość  i bezpieczeństwo mięsa i przetworów mięsnych

2.    Bezpieczeństwo przyjęcia, magazynowania, obrotu, ekspozycji i sprzedaży mięsa i przetworów mięsnych

3.     Wiodące trendy w konsumpcji mięsa i przetworów mięsnych w Polsce

4.     Metody wywierania wpływu na zachowania klientów w placówkach handlowych

5.    Merchandising mięsa i przetworów mięsnych

 

 

 

Szkolenie skierowane jest dla: Pracowników obrotu towarowego, kierowników oraz sprzedawców stoisk mięsnych.

 

 

Warsztaty poprowadzi dr hab. Krzysztof Dasiewicz

Warsztaty odbędą się w  dn. 25.04.2018

W godz. 10.30- 15.30

W siedzibie Stowarzyszenia Rzeźników   i Wędliniarzy RP, ul. Miodowa 14,

00-246 Warszawa

 

 

Koszt warsztatów: dla członków SRW RP – 400 netto + 23% vat (od 1 osoby + kolejne osoby z zakładu - rabat 50%) 

Dla pozostałych uczestników – 500 netto+ 23% vat (od osoby)   

 

W cenie szkolenia obiad. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@srw.org.pl lub na fax 22 635 03 94 do 20 kwietnia 2018

Wpłaty (do 23.04.2018) prosimy dokonywać na konto SRW RP: 02 1540 1157 2001 6612 0421 0001

 

Krzysztof Dasiewicz(dr hab.) - technolog żywności, absolwent Wydziału Technologii Żywności  SGGW, od 2012 roku Kierownik Zakładu Technologii Mięsa SGGW w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z aspektami technologicznymi, zdrowotnymi i ekonomicznymi przetwarzania surowców zwierzęcych oraz zastosowaniem technik wizyjnych w ocenie jakości mięsa. Współautor podręcznika Mięso. Podstawy nauki i technologii wydanego przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie. Autor ponad 140 publikacji z zakresu technologii mięsa. Wykładowca na szeregu kursach i szkoleniach dla pracowników przemysłu mięsnego.

 

 

STOWARZYSZENIE RZEŹNIKÓW I WĘDLINIARZY RP

 

 zaprasza na warsztaty szkoleniowe pt.

„Skuteczność i bezpieczeństwo sprzedaży mięsa i produktów mięsnych”

 

 

Tematyka szkolenia:

1.     Czynniki wpływające na jakość  i bezpieczeństwo mięsa i przetworów mięsnych

2.    Bezpieczeństwo przyjęcia, magazynowania, obrotu, ekspozycji i sprzedaży mięsa i przetworów mięsnych

3.     Wiodące trendy w konsumpcji mięsa i przetworów mięsnych w Polsce

4.     Metody wywierania wpływu na zachowania klientów w placówkach handlowych

5.    Merchandising mięsa i przetworów mięsnych

 

 

 

Szkolenie skierowane jest dla: Pracowników obrotu towarowego, kierowników oraz sprzedawców stoisk mięsnych.

 

 

Warsztaty poprowadzi dr hab. Krzysztof Dasiewicz

Warsztaty odbędą się w  dn. 25.04.2018

W godz. 10.30- 15.30

W siedzibie Stowarzyszenia Rzeźników   i Wędliniarzy RP, ul. Miodowa 14,

00-246 Warszawa

 

 

Koszt warsztatów: dla członków SRW RP – 400 netto + 23% vat (od 1 osoby + kolejne osoby z zakładu - rabat 50%) 

Dla pozostałych uczestników – 500 netto+ 23% vat (od osoby)   

 

W cenie szkolenia obiad. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: biuro@srw.org.pl lub na fax 22 635 03 94 do 20 kwietnia 2018

Wpłaty (do 23.04.2018) prosimy dokonywać na konto SRW RP: 02 1540 1157 2001 6612 0421 0001

 

Krzysztof Dasiewicz(dr hab.) - technolog żywności, absolwent Wydziału Technologii Żywności  SGGW, od 2012 roku Kierownik Zakładu Technologii Mięsa SGGW w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z aspektami technologicznymi, zdrowotnymi i ekonomicznymi przetwarzania surowców zwierzęcych oraz zastosowaniem technik wizyjnych w ocenie jakości mięsa. Współautor podręcznika Mięso. Podstawy nauki i technologii wydanego przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie. Autor ponad 140 publikacji z zakresu technologii mięsa. Wykładowca na szeregu kursach i szkoleniach dla pracowników przemysłu mięsnego.

 


Polityka prywatności. Copyrights by Cech Producentów Żywności w Katowicach © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT