Cech Producentów Żywności w Katowicach

pl. Wolności 12, 40-078 Katowice
tel.: 32 781 07 31, 32 259 62 61, fax: 32 781 07 31

28-11-2017

Przegląd ostatniego tygodnia

Związek Rzemiosła Polskiego przeciwny odprowadzaniu składek od całości przychodu   

 

Związek Rzemiosła Polskiego zaopiniował, przyjęty przez rząd, projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z dokumentem od 2018 r. składki na ZUS mają być odprowadzane od całości przychodu, a nie, jak dotąd, do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W ocenie ZRP, przekazanej minister pracy Elżbiecie Rafalskiej, projekt nie rozwiązuje problemu systemowo, a stanowi tzw. „protezę” mającą na bieżąco poprawić stan finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie ZRP negatywnie ocenia przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

  

Więcej

Aktualności:

http://www4.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12522

 


 

Projekt ustawy o inwestycjach budzi obawy Związku Rzemiosła Polskiego

 

W związku z trwającymi konsultacjami publicznymi projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusza Kościńskiego, zasugerował obawy o pominięcie w kolejnej ustawie o firm mikro i MŚP. ZRP przekazał katalog wniosków i uwag do projektu z prośbą o wzięcie ich pod uwagę w toku dalszych prac legislacyjnych, w tym w momencie opracowywania przepisów wykonawczych do ustawy. Związek od lat zwraca uwagę, że pomimo deklarowanej przez rząd potrzeby wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zaledwie niewielki ich odsetek korzysta faktycznie z pomocy publicznej, w tym wsparcia inwestycji w przedsiębiorstwach. 

 

Więcej
Aktualności:

http://www4.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12517

 


 

Czym się zajmie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców   


Do podstawowych zadań Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców należeć będzie dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad „Konstytucji Biznesu”. Wszystko w trosce o lepszą ochronę interesów mikro, małych i średnich firm, poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej. To założenia ustawy o rzeczniku MŚP przyjętym przez rząd. Rzecznik ma strzec poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, a także zasady uczciwej konkurencji. 

 

Więcej
Gospodarka:

http://www4.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=12519

 


 

Zmiany na rynku pracy   

 

Z wypowiedzi wiceministra pracy Stanisława Szweda wynika, że rząd chce dokonać istotnych zmian w prawie dotyczącym rynku pracy. - "Odejdziemy od paru rzeczy wprowadzonych w 2014 roku, np. tzw. profilowania bezrobotnych. Chcemy także znieść różnego rodzaju limity wiekowe, tak by nie dochodziło do sytuacji jak obecnie, gdy ktoś chce skorzystać z pomocy adresowanej do ludzi w wieku do lat 30-tu, a ma tych lat 31. Zamierzamy także dać więcej swobody dyrektorom urzędów, tak by mogli podejmować więcej indywidualnych decyzji" – zapowiedział wiceminister.

 

Więcej
Gospodarka:

http://www4.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=12520

 


 

Uwaga! Oszuści podszywają się pod ZUS

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed kolejnym sposobem oszustwa na „pracownika ZUS”. Tym razem chodzi o dziedziczenie środków z subkonta w ZUS i konta w OFE. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarły w ostatnim czasie informacje od klientów, o rzekomych telefonach od pracowników ZUS, którzy proponują spotkania w sprawie dziedziczenia składek z subkonta w zakładzie i konta w OFE. Usługa doradztwa w tym zakresie ma być usługą płatną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że pracownicy ZUS nie obdzwaniają klientów z propozycją jakiegokolwiek doradztwa finansowego, tym bardziej nie chodzą z ofertą poradnictwa po domach klientów. 

 

Więcej

Organizacje i firmy rzemieślnicze:

http://www4.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=12525

 


 

„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji”. Działanie 3.1.nabór wniosków

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, do 28 lutego 2018r. prowadzi nabór wniosków w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór prowadzony jest w miesięcznych rundach. Założeniem konkursu jest realizacja projektów grantowych, co oznacza, że do dofinansowania wybrane zostaną projekty, w ramach, których beneficjenci (operatorzy) będą udzielać grantów gminom na realizację tzw. mikroprojektów wdrażanych na poziomie lokalnym. 

 

Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze:

http://www4.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=12518

 


 

Webinarium Zasada konkurencyjności w zamówieniach 

 

Kto i kiedy stosuje zasadę konkurencyjności? Jak są konsekwencje jej nieprzestrzegania? PARP zaprasza do udziału w webinarium z udziałem ekspertów PARP i Wielkopolskiej Grupy Prawniczej. Uczestnicy dowiedzą się, jak stosować zasadę konkurencyjności w praktyce i poznają najczęściej pojawiające się błędy. Start: 23 listopada br. (czwartek), godz. 10:00. 

 

Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze:

http://www4.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=12523

 


 

„Delegowanie pracowników w UE. Praktyczne zagadnienia”. Seminarium w Warszawie

 

W Warszawie odbędzie się seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Delegowanie pracowników w UE. Praktyczne zagadnienia”. Spotkanie zaplanowane jest na 30 listopada, w Sienna Training Centre, ul. Sienna 73, w godzinach 10:30 - 14:30. Szkolenie jest skierowane do przedsiębiorców z sektora MŚP, zainteresowanych praktycznymi zagadnieniami nt. regulacji prawnych dotyczących delegowania pracowników do pracy w Unii Europejskiej.  Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.  

 

Więcej
Organizacje i firmy rzemieślnicze:

http://www4.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=12516

 


Polityka prywatności. Copyrights by Cech Producentów Żywności w Katowicach © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT