Cech Producentów Żywności w Katowicach

pl. Wolności 12, 40-078 Katowice
tel.: 32 781 07 31, 32 259 62 61, fax: 32 781 07 31

11-12-2017

Zebranie Zarządu Cechu

W dniu 8 grudnia br. odbyło się zebranie Zarządu Cechu Producentów Żywności w Katowicach. Zarząd obradował nad następującymi tematami planem pracy oraz wyznaczeniem głównych celów na kolejny rok działalności cechu. Został ustalony kalendarza najważniejszych wydarzeń na rok 2018: Inaugurujące spotkanie Zarządu Cechu oraz członków odbędzie się 19 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Izby Rzemieślniczej w Katowicach, V Bieg Rzemieślnika zaplanowany jest na 9 czerwca miejsce biegu pozostaje do ustalenia.

Podczas zebrania poruszone zostały również tematy uczestnictwa Naszego Cechu oraz firm członkowskich w największym wydarzeniu w tej części Polski dot. branży spożywczej czyli Food Show i Gastrosielsi które odbędą się w Katowicach w marcu 2018 roku, firmy chętne do uczestnictwa zapraszamy do kontaktu z biurem cechu. 

Poruszony zostal również temat współpracy między zakładami naszego Cechu, oraz przystąpienia chętnych członków do pomocy Fundacji prof. Religi. 

Ponadto poruszono zostały równiez tematy płacenia składek członkowskich, odznaczeń oraz egzaminów mistrzowskich i czeladniczych. Ponawiamy prośbę o zgłaszanie kandydatur do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie wędliniarz ( pamiętajmy w tym miejscu o pracownikach firm, którzy mogą podejść do egzaminu)

Została przedstawiona kondycja finansowa Cechu. 

 

Zachęcamy do zgłaszania problemów i tematów które powinny byc poruszone na kolejnych spotkaniu Zarządu. 


Polityka prywatności. Copyrights by Cech Producentów Żywności w Katowicach © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT