Cech Producentów Żywności w Katowicach

pl. Wolności 12, 40-078 Katowice
tel.: 32 781 07 31, 32 259 62 61, fax: 32 781 07 31

02-01-2018

Nowości z branży

E-Składka – tylko trzy dni na przygotowanie się do zmian   

 

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będzie jeden przelew do ZUS, kierowany na indywidualny numer rachunku składkowego przedsiębiorcy. Wpłata od razu będzie zaksięgowana i rozliczona na koncie płatnika. Każda wpłata zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, na podstawie ostatniej deklaracji rozliczeniowej. Podzielona wpłata wpłynie na najstarsze zadłużenie na danym ubezpieczeniu albo funduszu. Jeżeli informacja o numerze rachunku jeszcze do przedsiębiorcy nie dotarła, koniecznie proszę się skontaktować z oddziałem ZUS lub zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej tel.: 22 560 16 00. Jest to ważne, ponieważ nieznajomość numeru rachunku uniemożliwi opłatę składek w 2018 r. Rachunek składkowy składa się z 26 cyfr, zawarty w nim będzie numer identyfikujący ZUS i Twój numer NIP (ostatnie 10 cyfr).

 

Więcej

Aktualności:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12668

 


 

Stanowisko dotyczące probiotyków

 

UEAPME zbiera opinię na temat stanowiska "Promowanie znaczących informacji konsumenckich w UE o probiotykach". W stanowisku tym zaproponowano sklasyfikowanie probiotyków w ogólnym prawie żywieniowym. Rozwiązałoby to obecny impas odnoszący się do stosowania probiotyków w UE, pozostawiając furtkę dla indywidualnych roszczeń zdrowotnych. Jednocześnie należy podkreślić, że nie ma obaw dotyczących bezpieczeństwa w odniesieniu do włączenia probiotyków do żywności lub suplementów diety. Dlatego UEAPME prosi o komentarz dotyczący załączonego stanowiska najpóźniej do 9 stycznia. Brak informacji zwrotnej będzie traktowane jako poparcie opinii. 

 

Więcej
Aktualności:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12657

 


 

Od 1 stycznia zmiana zasad upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają zasady dotyczące upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców. Zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt 14 obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla postępowań przeprowadzanych w ramach zasady konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto). 

 

Więcej
Aktualności:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12660

 


 

Zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Na stronie Ministerstwa Rozwoju pojawiła się informacja, że 18 grudnia 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję akceptującą zmiany w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Komisja zaakceptowała zatem propozycje zmian Programu przyjęte przez Radę Ministrów 14 listopada 2017 r. i fakt ten stanowi zwieńczenie starań Ministerstwa Rozwoju mających na celu dostosowanie zakresu wsparcia w PO WER do celów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR). 

 

Więcej
Aktualności:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=12659

 


 

G.Prawna: Fiskus zwróci część podatku od gruntów   


Zachęcamy do zapoznania się z artykułem redaktor Agnieszki Pokojskiej, w którym mowa o możliwości o zwrot nadpłaty podatku od gruntów. Mianowicie do 19 stycznia przedsiębiorcy, „mogą występować o zwrot nadpłaty osoby prowadzące działalność gospodarczą, które od gruntów stanowiących ich majątek prywatny płaciły podatek według najwyższej stawki”- podaje Dziennik Gazeta Prawna. Jeżeli podatnik się spóźni z wnioskiem, nadpłatę odzyska, ale bez wyższego oprocentowania. Ważne jest też to, że wniosek mogą składać przedsiębiorcy, którzy wyższy podatek opłacili dobrowolnie.

 

Więcej
Gospodarka:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=12663

 


 

Od stycznia 2018 r. wyższa płaca minimalna   

 

Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie wtedy 2100 złotych. To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. W czerwcu rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego, aby minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 80 złotych – do 2080 zł, a  minimalna stawka godzinowa została podniesiona z 13 do 13,50 zł. Uwzględniając przebieg negocjacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego, resort pracy ostatecznie zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia z 2000 do 2100 zł. Związkowcy z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych proponowali wzrost do ok. 2220 zł. Przedstawiciele pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego chcieli, aby płaca minimalna wzrosła jedynie o wskaźnik ustawowy  i wynosiła 2050 zł.

 

Więcej
Gospodarka:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=127&moduleid=472&anonsid=12670

 


 

Poddziałanie 2.3.2 POIR w 2017 r. Wnioski do 8 lutego 2018 r. 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że jeszcze do 8 lutego 2018 r. można składać wnioski na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP, koniecznie z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

  

Więcej

Organizacje i firmy rzemieślnicze:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=12671

 


 

Działanie 2.2. POWER. Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców  

 

11 stycznia 2018 roku (czwartek) w Warszawie w godzinach 9:30-13:00 PARP zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców działania 2.2. POWER (typ projektu 1) Wsparcie zarządzania strategicznego mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Podczas spotkania eksperci PARP przedstawią zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu, zasady oceny projektów oraz udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru.

  

Więcej

Organizacje i firmy rzemieślnicze:

http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=134&moduleid=493&anonsid=12656


Polityka prywatności. Copyrights by Cech Producentów Żywności w Katowicach © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT