Cech Producentów Żywności w Katowicach

pl. Wolności 12, 40-078 Katowice
tel.: 32 781 07 31, 32 259 62 61, fax: 32 781 07 31

Od 17 września 2015r - nowa nazwa naszego cechu to: CECH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI.

 

jan-serwatkaŚląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach powstał w 1989 roku, równolegle z transformacją ustrojową i gospodarczą Polski.

Wraz z jej przeobrażeniem odpowiada na potrzeby swoich ponad 50 Członków, których zrzesza na zasadzie dobrowolności. Przez te 27 lat właściciele zakładów rzeźniczo wędliniarskich borykali się z różnymi problemami, począwszy od spraw podatkowo - skarbowych, poprzez kolejne reformy prawa pracy, zusowskie, szkolenia uczniów i wiele innych, nie licząc problemów zaopatrzeniowych, bowiem sytuacja branży mięsnej zawsze była odbiciem sytuacji gospodarczej i politycznej kraju. Cech nasz, jako wspólnota zawodowa skutecznie te problemy rozwiązywała m.in. przez szkolenia, warsztaty, targi, wystawy i konkursy. W ostatnich latach szczególne starania pozwoliły Cechowi wywalczyć odpowiednie zapisy w Ustawach weterynaryjnych, sanitarnych i podatkowych związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dzięki ogromnej batalii stoczonej przez Śląski Cech Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach wiele zakładów mięsnych zostało uchronionych przed zamknięciem, uchronionych zostało setki ludzi od bezrobocia, zabezpieczony został byt wielu rodzin. Członkowie Cechu etos pracy i dyscypliny jako priorytetowy mają zakodowany w swoim śląskim pochodzeniu. To dzięki tym wrodzonym cechom potrafili z wielką determinacją odpowiedzieć już na starcie w 1989 roku na wszystkie wyzwania, jakie czekały branżę rzeźniczo - wędliniarską, aby mogła skutecznie konkurować swoimi zakładami z firmami krajów Unii Europejskiej i jak pokazują przykłady - znacznie je prześcignęła.

Cech szczególną wagę przywiązuje do szkolenia uczniów, którzy po uzyskaniu dyplomów czeladniczych są zatrudniani u swoich pracodawców, bądź wyjeżdżają do pracy za granicę. Wielu naszych uczniów zdobyło średnie a potem wyższe wykształcenie, kilkunastu naszych uczniów to nasi obecni Członkowie - właściciele zakładów rzeźniczo - wędliniarskich. Cech opracował i wydał dla potrzeb uczniów podręcznik "Rzeźnictwo i Wędliniarstwo", którego trzecie już wydanie uzupełnione o dyrektywy Unii Europejskiej ukazało się w 2006 roku. Jest to jedyny "podręcznik - vademecum" dla ucznia, czeladnika i mistrza rzeźnika - wędliniarza w kraju, który otrzymał bardzo pochlebne recenzje zainteresowanych nie tylko w Polsce.

lukaszZ inicjatywy naszego Cechu przywrócono tradycyjną nazwę zawodu Rzeźnik - Wędliniarz, zamiast aparatowy przetwórstwa mięsnego i operator maszyn i urządzeń, wypisywanych na dyplomach mistrzowskich i czeladniczych. Członkowie Cechu otrzymali wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. Dwie firmy - "JANO" z Zabrza i "MAXPOL" z Kuźni Raciborskiej posiadają godło promocyjne "TERAZ POLSKA". Sztandar Cechu został uhonorowany Złotym Medalem im. Jana Kiliańskiego i "Platynowym Laurem", "Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego" nadanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Złotym Medalem Sejmiku Województwa Śląskiego "Za zasługi dla Województwa Śląskiego". Jesteśmy inicjatorem wielu akcji charytatywnych, pomagając powodzianom, pogorzelcom i wszystkim, którzy tego wsparcia potrzebują. Wielu naszych Członków to ludzie z dyplomami wyższych uczelni, wielu czynnie poświęca się swoim zainteresowaniom pozazawodowym. Mamy wśród nas osoby muzykujące, maratończyka, uprawiające myślistwo, wędkarstwo, jeździectwo i hodowlę koni. Wielu Członków sponsoruje kluby sportowe, zespoły muzyczne i chóralne. Patronem naszego Cechu jest Św. Łukasz, którego drewnianą figurkę z umieszczonym na niej złotym logo Cechu ofiarowaliśmy Ojcu Świętemu - Janowi Pawłowi II na pamiątkę 10 rocznicy naszego Cechu w czasie Jego pobytu na Śląsku w czerwcu 1999 roku. Cech posiada sztandar oraz srebrny łańcuch - insygnia władzy cechowej. Prezesem Cechu jest Andrzej Cichoń - właściciel firmy z branży mięsnej ZM HAM. Jego poprzednikami są Andrzej Stania oraz Jan Serwatka- założyciel Cechu. Dla konkretnych ludzi, do jakich zaliczają się przedstawiciele branży mięsnej liczy się efekt końcowy. Dzisiaj wiemy, że małe i średnie zakłady rzeźniczo - wędliniarskie lekceważone przez duże mięsne grupy producenckie ostały się na rynku i pomimo przewidywalnych nowych kłopotów i trudności, dzięki Wspólnocie zgromadzonej pod Sztandarem Cechu będą pomyślnie prosperowały. 

XX-rocznicę Śląskiego Cechu Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach świętowaliśmy w czasie uroczystej Mszy Świętej w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach oraz na Sesji Jubileuszowej w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Uroczystość zgromadziła ok. 300 osób i była dzięki m.in. sztandarom cechowym manifestacją Wspólnoty Rzemiosła Śląskiego.

 

Zobacz także:

» Insygnia władzy

» Dyplomy i wyróżnienia

» Nagrody i statuetki

» Odznaczenia

» Publikacje

» Cech

Polityka prywatności. Copyrights by Cech Producentów Żywności w Katowicach © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT