Cech Producentów Żywności w Katowicach

pl. Wolności 12, 40-078 Katowice
tel.: 32 781 07 31, 32 259 62 61, fax: 32 781 07 31

Maj
 
20 maja 2016 - Walne Zgromadzenie Cechu
28 maja 2016 - III Bieg Rzemieślnika
 
Czerwiec 
10 czerwca 2016 - Walne Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej, Piknik Rzemieślniczy
 
Lipiec 
15 lipiec 2016 - Zebranie Zarządu 
 
Wrzesień

Wrzesień 2016 - Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie

 

 

Polityka prywatności. Copyrights by Cech Producentów Żywności w Katowicach © 2018
projekt i realizacja: ARTENIKA.IT